Професионално обучение - немски, английски, италиански, испански

 

Курсове по немски език се провеждат по най-новата и налагаща се бързо система за обучение. Разработена по стандартите и критериите на новата европейска езикова рамка, нея са засегнати ежедневни и делови теми, подготвя курсистите в по-широк кръг за комуникация в ситуации.
 
Системата в тези курсове по немски език от три части се състои и за възрастни на средно ниво е подходяща. Учебният материал е структуриран в 10 урока тематично за всяка част, всеки от които от няколко основни компонента е съставен: слушане, четене, говорене, писане, граматика, лексика, произношение, техника на учене.
 
 
 
Преподавателите в курсове по испански език са дългогодишни професионалисти по езиковото обучение и с най-новите практики и съвременни учебни системи са запознати. Обучението по най-модерните образователни системи се провежда, предлагащи бързо научаване и лесно справяне с чужди езици. Изучаващите имат възможност на основата на комуникативния подход да усвояват в тези курсове по испански език речник и граматика, като изключително много се набляга на слушането и разбирането. Модерният метод на обучение към действието е ориентиран, като за усвояване на различни комуникативни навици помага, разбиране от културата на изучавания език на различи аспекти и граматическа гъвкавост. Получените знания с поредица от упражнения се затвърждават и практически занятия, така че бързо да се превърне във втори роден език.
 
 
Културно-образователната програма в курсове по английски език се провежда с цел да запознае учениците с актуални и интересни теми, които в учебния материал не са засегнати. Задача е да стимулира курсистите на английски извън класната стая да разговарят, в една забавна и непринудена обстановка. Не на последно място, децата с ученици от други групи и нива в курсове по английски език се запознават, което да обменят опит им помага, а формирането на случаен принцип на отбори ги учи в екип да работят. Времето в клуба викторини включва, състезания и игри. По този начин екипът окуражава учениците креативни да бъдат, въображението си да използват и свободно идеите си да споделят.
 
 
 
Системата Progetto Italiano в курсове по италиански език е разработена от екип от преподаватели и се е наложила в практиката като най-добрата система. Тя е комуникативна и актуална, развиваща говорни умения бързо. Подходяща е за ученици и възрастни. Усвояването на учебния материал бързо и трайно става, благодарение на:
- граматическа част, която в схеми е представена за лесно възприемане;
- представяне чрез автентични материали на бита, културата и традициите на Италия;
- комуникативна част, която улеснява и мотивира процеса на проговаряне в курсове по италиански език;
- учебна тетрадка, в която с учебника кореспондират упражненията.
{START_COUNTER}